H.S.V. De Kampioen
Afmelden

Opzeggen als lid

Alle informatie over het opzeggen van het lidmaatschap staat beschreven in de statuten van HSV de Kampioen en zijn terug te vinden op deze website onder informatie / reglementen / statuten - artikel 7 lidmaatschap. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar (lopend van 1 november t/m 31 oktober) en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Opzeggen dient schriftelijk (per mail) te gebeuren bij Hidde Bos van de ledenadministratie.

Wijziging gegevens

Bij wijzigingen van telefoonnr, emailadres of woonadres dient de renner dit zelf door te geven aan de ledenadministratie.

Vragen

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Michel Luiten.