H.S.V. De Kampioen
Aanmelden

Aanmelden als lid

Na ontvangst van uw betaling van het lidmaatschapsgeld ontvangt u een bevestiging van inschrijving als Lid van HSV de Kampioen. De contributie wordt geind door clubcollect in opdracht van HSV de Kampioen.

Voor leden die in het jaar van inschrijving 17 jaar of ouder worden bedraagt het lidmaatschapsgeld €80,00, voor de jeugd die in het jaar van inschrijving nog geen 17 jaar wordt bedraagt het lidmaatschap €60,00. Tevens is ieder lid € 14.00 verschuldigd voor het basis lidmaatschap KNWU. Dit komt bovenop het lidmaatschap, en wordt afgedragen aan de KNWU.

Vanaf 1 aug 25% korting op het lidmaatschap en vanaf 1 september 50% korting.

Opzeggen als lid

Alle informatie over het opzeggen van het lidmaatschap staat beschreven in de statuten van HSV de Kampioen en zijn terug te vinden op deze website onder informatie-reglementen-statuten- artikel 7 lidmaatschap. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar (lopend van 1 november t/m 31 oktober) en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Opzeggen dient schriftelijk (per mail) te gebeuren bij Hidde Bos van de ledenadministratie.

Bij wijzigingen van telefoonnr, emailadres of woonadres dient de renner dit zelf door te geven aan de ledenadministratie.

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Hidde Bos.

Voor het aanmelden van een proefles bij de jeugdafdeling kunt u contact opnemen met  hsvdekampioenjeugdsecretariaat@gmail.com

.


Aanmelden

Jeugdlid ouder/voogd