H.S.V. De Kampioen
Reglementen

Statuten

Statuten en huishoudelijk reglement van Haarlemse Sportvereniging “De kampioen” opgericht 26 juli 1905 te Haarlem. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van de wielersport in clubverband in al zijn verschijnselen.

Download de statuten.


Gedragsregels

De KNWU heeft sinds 2005 in haar reglementen de gedragsregels van NOC-NSF omtrent seksuele intimidatie opgenomen. Ook H.S.V. De Kampioen heeft deze regels overgenomen.

Download de gedragsregels.


Preventiebeleid

Helaas kan een sporter of een sportbegeleider wel eens in een situatie terechtkomen die als (seksueel) intimiderend kan worden ervaren. Het komt overal voor: op school, in de disco en dus mogelijkerwijs ook binnen een wielervereniging. Als je er mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor.

Download het preventiebeleid.


Wedstrijd reglement

Een overzicht van alle spelregels omtrent wedstrijdactiviteiten van H.S.V. De Kampioen.

Download het wedstrijdreglement.


Privacy verklaring

Deze privacy verklaring, opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is van toepassing op alle persoonsgegevens en alle handmatige of geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens welke H.S.V. De Kampioen ten behoeve van haar medewerkers, leden, vrijwilligers, donateurs, etc. zelfstandig uitvoert of door verwerkers op basis van een verwerkersovereenkomst laat uitvoeren.

Download de privacy verklaring.

De Triple tijdrit