H.S.V. De Kampioen
Nieuw Lid

Bram van Maarleveld uit Haarlem  (seniorlid)
Kaj Vitalis uit Heemstede (jeugdlid cat 7)
Fabian Wegman uit Haarlem (jeugdlid cat 1)

Daarnaast heeft het  eerste lid voor de crosscompetitie zich inmiddels ook aangemeld. Het is Tom Schipper uit Spaarndam.                                 
Namens het bestuur heten wij bovenstaande nieuwe leden van harte welkom..


Meer nieuws