H.S.V. De Kampioen
Mededelingen Bestuur

Beste leden, jeugdleden en ouders/verzorgers,

Wat was 2020 een bijzonder jaar. De COVID-19 pandemie heeft een enorme impact op onze wielersport maar veel belangrijker nog is dat u wellicht ook te maken heeft gehad met verlies of ziekte van dierbaren of dat werkzekerheid onder druk is komen te staan. Hopelijk wordt 2021 een beter jaar en daarom wil ik alvast wat informatie met u delen.

Algemene Ledenvergadering (ALV):
U bent geïnformeerd dat het vanwege de huidige omstandigheden niet mogelijk is om een ALV te houden. Of een ALV kan plaatsvinden voor de start van het nieuwe seizoen, is nog maar de vraag. Op dit moment wordt er een kascontrole commissie gevormd en de jaarverslagen opgemaakt. Natuurlijk zijn deze, indien gewenst, altijd opvraagbaar.

Contributie:
Normaliter stellen we tijdens de ALV altijd de contributie vast. Het bestuur heeft besloten om de contributie aankomend jaar niet te verhogen. Wel bent u onlangs door de KNWU geïnformeerd over de nieuwe lidmaatschappen. Dat betekent dat u, indien u een startlicentie wilt (nodig voor clubcompetities), iets meer betaald vergeleken met 2020. Mocht u veranderingen willen doorvoeren dan verzoek ik dit door te geven bij de ledenadministratie. De facturen voor het lidmaatschap 2021 zullen we aankomende periode versturen.

Sponsoren:
Het bestuur is afgelopen periode druk bezig geweest met het werven van sponsoren. Goed nieuws is dat de twee hoofdsponsors nog een jaar hebben bijgetekend. Daarnaast zijn we in de afrondende gesprekken met twee extra sponsoren, die daarna natuurlijk ook een mooie plek krijgen op de kleding.

Ook bijzonder is dat we zo goed als zeker een sponsor hebben gevonden die zich volledig wil richten op de jeugd. Dus geen zichtbaarheid op de kleding maar financieel wil bijdragen aan jeugdactiviteiten en wedstrijden. Ontzettend mooi nieuws dus.

We zullen u spoedig mogelijk laten weten welke sponsoren dit zijn, zodra alle contracten definitief zijn getekend. Hou uw mail en de website in de gaten.

Clubkleding:
Ook is het bestuur druk geweest met de clubkleding. Er is besloten om nog 3 jaar te verlengen met JustCycle. JustCycle gaat verder onder de naam TACTIC. Daarnaast is er een nieuwe kledinglijn. We houden dezelfde lay-out en kleuren maar de materialen zijn weer net even beter. Tevens moeten de nieuwe sponsoren een plekje krijgen op de kleding. Het bestuur overweegt een hele mooie actie voor alle leden. We zijn bezig om een eenmalige actie op te zetten dat iedereen met 50% korting de eerste kleding van 2021 kan aanschaffen. Het bestuur neemt de overige 50% voor haar rekening. Zo zorgen we ervoor dat iedereen voordelig in het nieuw kan rijden, wat ook goed is voor de zichtbaarheid van de sponsors. Tevens zijn we met TACTIC in gesprek om nog wat extra’s te doen, maar ook daarover later meer. We informeren u zo snel als mogelijk zodra het definitieve kledingontwerp een feit is.

Clubcompetities 2021:
Ook heeft het bestuur besloten om in 2021 een andere invulling te geven aan de clubcompetities. Het is gebleken dat de huidige opzet voor veel renners te hard gaat. Steeds minder renners nemen deel aan de clubwedstrijden en steeds minder starters durven te beginnen. In 2021 zullen we op zondagochtend en dinsdagavond gaan starten met een A en een B categorie. Deze groepen starten met 20 a 30 seconden tijdverschil van elkaar. Binnen de groepen zijn er geen categorieën meer. Dus geen 50+, 40+, overig etc. Behalve voor de nieuwelingen en dames. De precieze uitwerking van het nieuwe concept volgt en hierover zullen we u informeren. Op deze manier hopen we tegemoet te komen aan de wensen van de renners en het teruglopende aantal renners tegen te gaan.

Overig:
Als laatste heeft het bestuur besloten om ook in 2021 door te gaan met het wedstrijdteam, een nieuwe wedstrijdlaptop aan te schaffen en nieuwe rugnummers te bestellen. U leest we zijn bijna klaar voor het nieuwe seizoen 2021 en laten we hopen dat we gewoon weer ‘ouderwets’ kunnen fietsen en genieten.

Voor nu fijne feestdagen en alvast een goed 2021 gewenst.

Hou uw mail en de website in de gaten.  

Namens het bestuur,


Bas Steenbrugge
Secretaris


Meer nieuws