H.S.V. De Kampioen
Nieuw Lid

Vandaag weer een nieuw jeugdlid in kunnen schrijven. Het is: Jason Keesom uit Haarlem Jason gaat rijden in jeugdcategorie 3 Namens het bestuur heten wij Jason van harte welkom bij onze vereniging en hopen dat het een heel leuke en sportieve tijd wordt.
Meer nieuws