H.S.V. De Kampioen
Algemene Leden Vergadering 2019

Beste leden,

Hierbij wil ik u graag informeren over het feit dat de Algemene Leden Vergadering (ALV) zal plaatsvinden op maandag 9 december om 1930 uur in ons clubhuis. Het bestuur hoopt dat u in groten getale aanwezig bent. De agenda evenals de bijbehorende documenten zullen in aanloop van de ALV aan u worden toegezonden.

Namens het bestuur.

Bas Steenbrugge
Secretaris


Meer nieuws