H.S.V. De Kampioen
Rabo Clubsupport voor HSV de Kampioen

Beste leden en vrienden van HSV de Kampioen,

HSV de Kampioen doet mee aan Rabo Club Support. De Rabobank is een coöperatieve bank die ieder jaar een deel van haar winst verdeelt over verenigingen door het hele land. Ook onze vereniging komt hiervoor in aanmerking omdat we ons met een schitterend doel hebben aangemeld. Ons doel is dat we een HSV de Kampioen wedstrijdteam willen opzetten.

Wij willen hiermee o.a. het volgende bereiken:

  • Leden motiveren om sportief een stap verder te zetten en te groeien in hun sport,
  • Een brug te slaan tussen de jeugd en de senioren,
  • Jeugd motiveren en stimuleren om te sporten en te groeien in hun sport,
  • Mogelijkheden ontwikkeling voor oudere jeugd om wedstrijden te rijden op belofte niveau en bijbehorende ondersteuning,
  • Coachen van de wedstrijdrenners om en tijdens de koers,
  • Samenhorigheid en clubgevoel vergroten onder de leden.

Voor meer informatie, de volledige beschrijving van ons doel en het uitbrengen van jouw stem kijk dan even op de website van de Rabobank door het volgen van de volgende link: https://www.rabo-clubsupport.nl/ijmond/deelnemers. Stemmen is mogelijk van 27 september tot en met 4 oktober 2019

Namens het bestuur ontzettend bedankt voor jullie hulp.

Bas Steenbrugge
Secretaris


Meer nieuws