H.S.V. De Kampioen
Algemene leden vergadering

Beste leden van de Kampioen,

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze club. De ALV vindt plaats op donderdag 22 februari as om 20:00 uur in het clubhuis.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

De agenda is als volgt:

 • Opening en welkom, Rob Dijkman
 • Mededelingen en ingekomen stukken, allen
 • Goedkeuring verslag ALV 2016, allen
 • Plannen en stand van zaken 2018, incl. sponsoring, kleding, stand van zaken WheelerPlanet, Rob Dijkman
 • Notulen Rob Dijkman
 • Verslag wedstrijdcommissie 2017, Henny Haamans
 • Verslag jeugdcommissie 2017, Remco Edam
 • Financieel jaarverslag 2017, Yvon de Vries / vaststelling contributie Rob Dijkman
 • Bestuurswisseling
 • Jubilea en kampioenschappen
 • Rondvraag, allen
 • Sluiting

De verslagen van de jeugd- en wedstrijdcommissie, alsmede het verslag van de ALV 2016, zijn op te vragen bij de secretaris.

Namens het bestuur,

Sep Visser,
Secretaris


Meer nieuws