Reglement Wedstrijdaktiviteiten HSV de Kampioen 

De kleur van de rugnummers van iedere categorie wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld en blijft het gehele seizoen hetzelfde.

Rijtijden staan voor het gehele seizoen vast. De organisatie behoudt zich het recht van aanpassing voor als de weersomstandigheden dit noodzaken of bij invallende duisternis.

De rijders schrijven in voor een categorie en worden in die categorie geklasseerd. Inschrijving in een andere (hogere) categorie is per wedstrijd mogelijk, maar punten worden dan niet opgeteld. De puntentelling per categorie blijft gescheiden.

Bij gelijke eindstand geldt het aantal gereden wedstrijden. Is de stand nog gelijk wordt er gekeken naar  de uitslag van de laatst gereden wedstrijd waarin een van beide renners voorkomt.

Met ingang van seizoen 2012 wordt er gereden met elektronische tijdwaarneming. Dit houdt in dat een renner met transponder rijdt. Indien een renner om welke reden dan ook niet geregistreerd kan worden, wordt desbetreffende renner niet in de uitslag opgenomen. Tevens dient de renner de transponder aan te melden op de KNWU site. Alle verenigingen maken nl gebruik van deze gegevens. Ook hier geldt, geen registratie is geen uitslag.

Na het afsprinten mag een renner nog 1 ronde uitrijden. Daarna moet hij het parcours verlaten. Er mag dus niet meegereden worden om wedstrijdvervalsing uit te sluiten.

Tot 15 minuten na de wedstrijd kan er verhaal gehaald worden bij de jury. Daarna kan er per e-mail binnen 24 uur alsnog protest aangetekend worden. Bij twijfel is de uitslag van de jury. Het prijzengeld is afhankelijk van het aantal deelnemers van die dag. Het gewonnen prijzengeld dient op de dag van de wedstrijd afgehaald te worden. Een uitzondering is dat een renner aangeeft dat het prijzengeld de volgende wedstrijd wordt opgehaald. Indien het prijzengeld niet afgehaald is, vervalt de aanspraak op de prijs en zullen wij het bedrag storten op de rekening van WARCHILD.

We proberen de uitslagen altijd z.s.m. op de site te vermelden. Echter zal de uitslag van MyLaps altijd iets later geplaatst worden ivm onze sponsoren die wel op de site vermeld worden, en waar we veel waarde aan hecten.

Zoals gebruikelijk mogen er geen losse onderdelen op de fiets zitten zoals pompen, tasjes en opzetsturen.

Het rijden met z.g. dichte wielen is vanwege veiligheid niet toegestaan.

Deelname geschied geheel op eigen risico.

Vanaf 1 juli 2018 is toegestaan om met schijfremmen aan de wedstrijden deel te nemen.

Bij essentiële pech (bijv. lekke band) wordt eenmalig een ronde vergoeding gegeven tot 2 ronden voor het einde, mits deze pech bij de jury is gemeld. Materiaalpech door slechte verzorging van de fiets valt hier niet onder.

Bij open wedstrijden, maar ook bij belangrijke wedstrijden op ons parkoers, (clubkampioenschap,5 banentoernooi en regiokampioenschappen) is een renner verplicht om in de nieuwe clubkleding te rijden.

De jury zal voor zover mogelijk belangrijke informatie geven aan de renners zoals voorsprong en uitlooppogingen.

Als een renner om wat voor reden ook te laat aan de start verschijnt, mag hij buiten mededinging mee doen aan de wedstrijd, maar wordt die dag niet opgenomen in de uitslagen. muv een renner die binnen 1 ronde na de start zich in het peloton begeeft.

Een renner dient zich te houden aan de voorschriften ten aanzien van verzetten. Het is dus niet toegestaan om met een groter verzet te rijden dan door de KNWU regels wordt bepaald. Indien dit geconstateerd wordt krijgt de renner een startverbod.

Een renner die afstapt, dient zich te allen tijde zich bij de jury af te melden.

De loze ronde telt niet mee voor de wedstrijd. Na de loze ronde gaat de klok dan ook pas lopen.

Na de zomer mogen renners uit cat 7, mits ze toestemming hebben van de jeugdtrainer, meerijden met de zondagwedstrijden. Een belangrijk criterium is dat ze goed stuurvast moeten zijn. Deze maatregel is om de jeugdrenners alvast te laten wennen aan het "grote"geweld.

Inschrijfgeld bedraagt € 4,- voor alle renners met een licentie, met uitzondering van HSV de Kampioensleden die rijden gratis, maar zij dienen te rijden in de clubkleding 2017/2018 (nieuwste)en de contributie dient voldaan te zijn. Een uitzondering kan alleen met dispensatie zijn van het hoofdbestuur. 

Categorie-indeling van de Zondagochtend- en Dinsdagavondcompetitie
Nieuwelingen/dames 50 minuten plus één ronde
Masters 50+ 60 minuten plus één ronde
Masters 40+ 70 minuten plus één ronde
Overigen 80 minuten plus één ronde

laatste aanpassing 05-03-2016

H.S.V. de Kampioen wielrennen