Aanmelden als lid en aanvragen licentie

Wil je als licentiehouder (dus lid van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie=KNWU) actief de wielersport gaan beoefenen, dan moet je lid zijn van een wielervereniging. Aanmelden kan via de digitale aanmeldingsformulier te mailen aan Hidde Bos (hidde_bos@hotmail.com). Het lidmaatschap bedraagt € 80,00 per jaar. Voor de jeugdleden bedraagt dit € 60,00.

Vanaf 1 aug 25% korting op het lidmaatschap en vanaf 1 september 50% korting.

Met ingang van 2011 moeten alle leden van een KNWU–vereniging een basislidmaatschap van de KNWU hebben. Onder leden wordt verstaan: iedereen die deelneemt of mee werkt aan activiteiten en/of werkzaamheden gerelateerd aan KNWU activiteiten/licentiehouders. Via het basislidmaatschap ben je namelijk verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), Persoonlijke Ongevallen (PO) en rechtsbijstand. De aanmelding van het basislidmaatschap loopt via de vereniging. De kosten van het basislidmaatschap van € 11.50 komt bovenop de contributie en wordt door de vereniging rechtsstreeks afgedragen aan de KNWU. Het basislidmaatschap is geen licentie! Ieder basislid ontvangt een apart pasje.  

Daarna kun je digitaal rechtstreeks via de KNWU (www.knwu.nl) je licentie aanvragen. De keuze daartoe is groot en afhankelijk van je leeftijd en ambities. 

Iedere zondagochtend om 10.00 uur en op dinsdagavond om 19.15 uur is er tijdens het seizoen wedstrijdcompetitie op WheelerPlanet, leeftijd vanaf 15 jaar. Iedere dinsdag- en donderdagavond traint de jeugd op WheelerPlanet, gelegen aan het Zijkanaal C nabij Spaarndam. Geïnteresseerde jeugdrennertjes (zowel jongens als meisjes) van 8 tot en met 15 jaar zijn iedere dinsdagavond - met hun ouders - welkom om eens nader kennis te maken met het jeugdfietsen. Aan deze jeugdtrainingen zijn geen kosten verbonden. Wij beschikken over een paar jeugdfietsen die gebruikt kunnen worden door aspirantleden die nog niet de beschikking hebben over een eigen fiets. Aangezien het aanbod beperkt is dient U van te voren contact op te nemen met de jeugdcommissie om te zien of er een fiets in de juiste maat aanwezig is. De prijs van een KNWU licentie varieert sterk en is op de reeds genoemde website van de KNWU terug te vinden. 

Samenvattend: de keuze van een licentie hangt sterk af van je persoonlijke mogelijkheden en ambities. Op zondagochtend en op dinsdagavond is er altijd wel iemand in het clubhuis die je daarover kan informeren. Ook kun je contact opnemen met Hidde Bos. Hij verzorgt, registreert en adviseert nieuwe leden wat betreft de aanvraag van een licentie. Zodra de contributie is betaald, wordt de licentie rechtstreeks naar jouw huisadres verzonden. 


Contactpersoon

(lidmaatschap HSV de Kampioen en KNWU licentie):

hidde_bos@hotmail.com

Barbarossastraat

2033 GL Haarlem

tel:06-29095494


Persoonlijke afspraak

Wil je als nieuw lid een persoonlijke afspraak maken om nadere informatie te vernemen over de vereniging en het lidmaatschap alsmede het aanvragen van een licentie dan kan dit via het secretariaat. Mocht Hidde Bos niet bereikbaar zijn, dan kun je altijd contact opnemen met het secretariaat.

Voor de jeugd vanaf 8 t/m 16 jaar verloopt de gehele aanmelding via:
Remco Edam
Telefoon: 0654293569
E -mail: jeugdsecretariaat@hsvdekampioen.nl

Samenvattend: HSV de Kampioen begroet ieder potentieel nieuw lid van harte en de begeleiders zullen er alles aan doen om je zoveel mogelijk wegwijs te maken binnen de vereniging en de wielersport. Feit blijft dat wielrennen per definitie een individuele sport is waarbij je zoveel mogelijk zelf zult moeten ontdekken en ervaren. Wij zullen ieder nieuw lid daarbij echter zo goed mogelijk adviseren en ondersteunen.


Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap moet zijn gedaan minimaal één maand voor het einde van het verenigingsjaar (31 oktober).
Opzeggingen dienen schriftelijk (of e-mail) gedaan te worden bij onze ledenadministrateur:

hidde_bos@hotmail.com

Barbarossastraat

2023 GL Haarlem

tel:06-29095494

H.S.V. de Kampioen wielrennen